Job Board | TalentRover


Prodavač (m/ž)
Croatia / Istarska zupanija
JN -042019-20583
     User-added image

Adecco je vodeća kompanija u pružanju HR usluga koja povezuje više od 300 klijenata s preko 5000 tražitelja zaposlenja. Trenutno za našeg klijenta, veliku tvrtku u prehrambenom sektoru, tražimo osobe zainteresirane za rad na poziciji:
       Prodavač (m/ž)
                  Tar, Baška, Malinska, Novalja, Jezera (Murter)
 
Sunce, more i posao za nas su dobitna kombinacija.
Ako i ti tako misliš, onda je ovo prilika za tebe!
 
 
Od tebe tražimo da si:
 
  • Vesel, komunikativan i ljubazan prema kupcima i kolegama
  • Predan i točan na poslu
  • Spreman prihvatiti radne izazove
 
Od nas možeš očekivati:
  • Rad u veselom okruženju
  • Redovna primanja
  • Stimulativni bonus i uvećanja na plaći
  • Dodatni bonus za vrijeme sezone (6,7 i 8 mjesec)
  • Osigurani smještaj
  • Naknada za odvojeni život

This vacancy is no longer accepting applications! Please contact us for more information!

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA KANDIDATA


Dobrodošli u Adecco Hrvatska d.o.o, za zapošljavanje, Zagreb, Ulica fra Grge Tuškana 37, OIB: 31110908306, MBS: 080492874, agencijski ev. br. UP/I-102-02/20-03/13, od 12.2.2020. g i povezana društva. Veselimo se suradnji s vama kako bismo vam pomogli u danjem razvoju vaše karijere. Kako biste i očekivali od nas, u svrhu urednog pružanja usluga mi prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke. 

Adecco se obvezuje štititi i poštovati vašu privatnost. U ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti kandidata opisana su vaša prava o privatnosti u odnosu na vaše podatke koje obrađujemo kao i koraci koje poduzimamo kako bismo zaštitili vašu privatnost.  Svjesni smo da je tekst dugačak, ali vas unatoč tome molimo pročitajte ovu Izjavu vrlo pažljivo. Niže se nalazi kazalo sadržaja kao pomoć u traženju željenih dijelova Izjave.

Kazalo

Obrazloženje nazivlja 
Koje osobne podatke Adecco prikuplja i obrađuje?
Zašto koristimo vaše osobne podatke?

Kako to uređuju propisi?
Jeste li nam obvezni dati osobne podatke koje tražimo?
Obrađujemo li vaše osobne podatke bez ikakvog ljudskog posredovanja?   
Koliko dugo čuvate moje osobne podatke?
Prenosimo li vaše osobne podatke trećima?
Prenosimo li vaše osobne podatke izvan Europske unije?
Koja su vaša prava?
Kakva je zaštita osobnih podataka u Adeccovim sustavima?  
Kako mijenjamo ovu Izjavu?

Obrazloženje nazivlja

Prije svega trebamo pojasnili značenje pojedinih riječi u ovoj Izjavi. 

Možda se čini očitim, no u ovoj Izjavi obraćat ćemo vam se kao „Kandidat“ ili „vi“. 
Kada govorimo o „nama“ ili  „društvu“ mislimo na Adecco Hrvatska d.o.o. i s njim povezana društva (Adecco grupa). 
Adecco d.o.o. je dio Adecco Grupe, najvećeg pružatelja usluga s područja ljudskih potencijala na svijetu. Putem svojih različitih društva i poslovnih linija Adecco Grupa pruža različite usluge s područja ljudskih potencijala (Human Resources) kao što su: zapošljavanje, ustupanje  radnika, obrada plaća, traženje i selekcija kadrova, testiranja, karijerne transformacije, razvoj talenta, osposobljavanje i obrazovanje, outplacement i međunarodna mobilnost („naše djelatnosti“).

U obavljanju naših djelatnosti koristimo nekoliko IT sustava. U nekim slučajevima Adecco pruža kandidatima/osoblju Self Service Portal („Portal“). Portal vam omogućuje pretraživanje i prijavljivanje na poslove koje oglašava Adecco i njegova sestrinska društva i koji odgovaraju vašim interesima, sposobnostima i/ili iskustvima na područjima za koja ste izrazili interes za rad. 
Konačno, ovo je Izjava o podacima o ljudima kao što ste vi i vaša obitelj. Sadrži činjenice o vama, ali i mišljenja drugih o vama i vaša mišljenja (npr. „Ja sam ljubitelj nogometa“). Ne radi se o podacima o Adeccu (iako se ponekad ovi podaci preklapaju). Ova vrsta podataka se ponekad naziva „osobni podaci“, osobni identifikacijski podaci“ ili „OIP“. U ovoj Izjavi koristimo naziv „osobni podatak“.

Koje osobne podatke Adecco prikuplja i obrađuje?

Osobne podatke koje Adecco prikuplja i obrađuje uključujući, ali nije ograničeno na:
•    vaše ime, datum i mjesto rođenja, podatke za kontakt i kvalifikacije (obrazovanje, tečajevi i stažiranja), dokumente koji dokazuju vaš identitet i pravo na rad i sve druge podatke koje ste naveli u vašem životopisu
•    ako se prijavite na Portal koristeći vaš LinkedIn ili bilo koji račun na društvenim mrežama: podatke vašega profila;
•    ako nas kontaktirate u nekim slučajevima sačuvat ćemo zapis o toj korespondenciji
•    povratne obavijesti o vama našeg osoblja i trećih osoba; mi obično čuvamo i zapis kada vi dajete povratne obavijesti o drugima te je to također osobni podatak o vama (radi se o vašem mišljenju, tvz. referencije);
•    možemo također prikupljati podatke o vašim posjetima našim internetskim stranicama/Portalu uključujući (bez ograničenja na) vašu IP adresu, podatke o pretraživaču, vremenske oznake, lokacije, podatke o prometu u državi, lokacijske podatke, mrežne dnevnike i ostale komunikacijske podatke te izvore kojima pristupate. Pomoću ovih podataka vaš posjet naših internetskih stranica/Portala bit će jednostavniji i za ubuduće. Mogli bismo vam, na primjer, predložiti poslove kojima upravljaju podružnice u blizini mjesta gdje ste se nalazili kada ste s nama ostvarili kontakt:
•    mogli bismo također prikupljati obavijesti u marketinške svrhe i analize, uključujući obavijesti o vašim odgovorima na elektroničku poštu, sms, telefon i ostale marketinške kampanje;

•    fotografije i video zapise vaše pristupnosti na treninzima ili sličnim događajima (na tim događajima imat ćete mogućnost tražiti da vas se ne snima ili fotografira);
•    podatke o invalidnosti i prilagodbama koje bismo trebali uzeti u obzir na vašem radnom mjestu; i
•    u nekim slučajevima prikupljat ćemo također osjetljive osobne podatke kada nam je to dopušteno na temelju propisa (u određenim državama pitat ćemo vas o vašoj prošlosti u svrhu praćenja jednakih mogućnosti).

Zašto koristimo vaše osobne podatke?

Adecco prikuplja i obrađuje osobne podatke:
1. kako bi vam pružilo usluge koje od nas očekujete, kao što su traženje primjerenog posla/ustupanja na koje bi se prijavili, pomoć kod osposobljavanja ili olakšavanje postupka prijave na poslove/ustupanja. Ovo uključuje slanje vašeg životopisa potencijalnim poslodavcima na razmatranje i obavještavanje vas o budućim mogućnostima rada putem elektroničke pošte, telefona, pošte i/ili drugih komunikacijskih metoda;
2. uz vašu suglasnost možemo vaše kontakte koristiti u svrhu izravnoga marketinga, na primjer putem elektroničke pošte, poruka ili telefona;
3. za daljnji razvoj, testiranje i poboljšavanje naših mrežnih stranica/Portala ili ostalih postojećih ili novih sustava/postupaka kako bi vam time pružili bolje usluge; to se provodi pretežno u kontekstu novih informacijsko-tehnoloških (IT) sustava  i postupaka tako da obavijesti o vama mogu biti korištene kod testiranja onih novih IT sustava i postupaka kada s imaginarnim podacima (tzv. dummy data) nije moguće u cijelosti ostvariti djelovanje novog IT sustava.  
4. u svrhu proučavanja i statistička te analitička istraživanja, na primjer za usporedbu učinkovitosti našeg posredovanja kandidata u različitim poslovnim sektorima i na različitim geografskim područjima te za identifikaciju čimbenika koji bi mogli utjecati na te identificirane razlike;
5. za prijenos podataka trećim stranama (vidjeti ispod);
6. za ispunjavanje pravnih obveza kada je to potrebno; i
7. vaše podatke možemo također obraditi:
a. za unaprjeđivanje sigurnosti i zaštite ljudi, prostora, sustava i opreme;
b. za praćenje usklađenosti s internim politikama i postupcima;
c. za upravljanje komunikacijskim i ostalim sustavima koje koristi Adecco Grupa (uključujući unutarnje baze podataka o kontaktima);
d. za ispitivanje i odgovaranje na incidente i pritužbe;
e. u slučaju postojanja fotografija ili video zapisa tečajevi osposobljavanja, za unutarnje izvještavanje o tome da su se tečajevi održali i o njihovom sadržaju (na primjer u unutarnjim usklađivanjima) te također za unutarnje trženje sličnih tečajeva te vanjsko trženje istih trećim osobama;
f. za ispunjavanje obveza i prava te suradnju u istražnim postupcima koje provodi policija i druga prekršajna ili regulatorna tijela: i 
g.    za sudjelovanje u mogućim kupovinama ili prodajama ili zajedničkom poduzetništvu, svih ili nekih dijelova poslovanja ili društva u kojima želi sudjelovati bilo koji član Adecco Grupe.

Kako to uređuju propisi?

Zakonom smo dužni imati zakonsku osnovu za obradu vaših osobnih podataka. 
Prilikom rada za Adecco ili putem Adecca obrada osobnih podataka za sve ove svrhe temelji se na obradi koja je potrebna za izvršenje ugovora kojih je ispitanik stranka (svrhe 1 i 6-7), obradi koja je potrebna za udovoljavanje zakonskim ili regulatornim obvezama (svrhe 6-7) i/ili obradi neophodnoj legitimnim interesima Adecca u ostvarivanju svojih temeljnih prava i temeljnih prava svojih zaposlenika za vođenje poslovanja na način koji neopravdano ne utječe na vaše interese ili temeljna prava i slobode (svrhe 1-5 i 7). Kada je obrada neophodna za legitimne interese Adecca, osiguravamo da se obrada provodi na način da naši interesi za obradom nadmašuju interes svakog pojedinca. Daljnju obradu vaših osobnih podataka na osnovama različitima od navedenih temeljiti ćemo samo na vašoj suglasnosti. ( osnova za daljnju obradu)

Jeste li nam obvezni dati osobne podatke koje tražimo?

Niste nam obvezni dati vaše osobne podatke, međutim, ukoliko nemamo vaše osobne podatke gotovo je nemoguće ostvariti poslovnu suradnju niti vam možemo pružimo naše usluge. 

Obrađujemo li vaše osobne podatke bez ikakvog ljudskog posredovanja?   

S vremena na vrijeme obrađujemo vaše osobne podatke bez ljudskog posredovanja. Adecco može koristiti automatizirane sustave/obrade i automatizirano donošenje odluka (kao što je profiliranje) kako bi poslovnim klijentima i vama pružili tražene usluge. Primjerice, kada naši poslovni klijenti traže kandidate za posao možemo pretražiti naše postojeće liste kandidata korištenjem automatiziranih kriterija koji uzimaju u obzir vašu dostupnost, vještine, plaću te u nekim slučajevima prethodne povratne informacije koje smo dobili od naših poslovnih klijenata kako bismo sastavili popis odabranih kandidata koji rangira kandidate koji na najbolji način zadovoljavaju potrebe poslovnog klijenta. To znači da ponekad vaša pozicija u rangiranju može biti viša nego pozicija drugih kandidata ovisno o tome kako se navedeni čimbenici podudaraju s potrebama poslovnog klijenta.

Koliko dugo čuvate moje osobne podatke?

Adecco pohranjuje vaše osobne podatke na razdoblje do 2 godine od vaše registracije. Ukoliko ste uspješno pronašli posao preko nas, Adecco će morati duže zadržati vaše osobne podatke kako bi udovoljio važećim pravnim i ugovornim obvezama. Općenito pohranjujemo vaše osobne podatke koji se odnose na poreze i financijske podatke na razdoblje od 11 godina,  podatke koji se odnose na ugovore o radu i platne liste te plaću trajno, dok ostale osobne podatke pohranjujemo na razdoblje u kojem je u vezi tih podataka moguće voditi pravne postupke.

Prenosimo li vaše osobne podatke trećima?

Kako smo ranije naveli, otkrivamo vaše osobne podatke trećima kako bi ispunili ranije navedene svrhe. To činimo u sljedećim slučajevima:
•    Dobavljačima. Možemo, primjerice, uključiti dobavljača da za nas obavlja administrativne ili operativne poslove kako bi unaprijedili odnos s vama. Dobavljač(i) će biti vezani ugovornim i zakonskim obvezama u svrhu zaštite povjerljivosti vaših osobnih podataka te će imati pristup samo vašim osobnim podacima za potrebe obavljanja njihovih funkcija; relevantni dobavljači su osobito informacijsko-tehnološki (IT) dobavljači ( koji pružaju ili su podrška našim IT sustavima, uključujući podatke o vama), društva za upravljanje poslovnim objektima (brinu o fizičkoj sigurnosti u našim poslovnim objektima  stoga će biti upoznati s vašim identitetom kako bi vi imali pristup našim poslovnim objektima) i pružatelji usluga financijskog i računovodstvenog menadžmenta (koji bi mogli obrađivati osobne podatke o kandidatima u svrhu obračuna plaća i potraživanja) Također možemo angažirati dobavljače koji pružaju usluge i rješenja IT tehnologije, uključujući video intervjue  i alate za procjenu vještina. 
•    Drugim članovima Adecco Grupe koji se nalaze u drugim zemljama. Oni se mogu nalaziti u ili izvan Europske Unije: različiti članovi grupe izvršavaju različite funkcije stoga vaše osobne podatke možemo dijeliti s njima iz različitih razloga:
o    podatke dijelimo drugim članovima Adecco Grupe koji pružaju IT usluge Adecco društvima diljem svijeta; te se IT funkcije nalaze u Sloveniji, Njemačkoj, Irskoj, Češkoj, Francuskoj i Nizozemskoj.
o    podatke dijelimo drugim Adecco društvima diljem svijeta gdje ste pokazali interes za prilike koje nudi tržište ili ukoliko Adecco Grupa prepozna da posjedujete određene vještine potrebne ili korisne na tom tržištu. Popis država u kojima poslujemo dostupan je na našoj internetskoj stranici www.adecco.com prilikom korištenja funkcije „izaberi državu“
•    Našim poslovnim klijentima/budućim poslodavcima: dijelit ćemo vaše osobne podatke našim poslovnim klijentima koji nude poslove/zadatke koje bi vas mogli zanimati, odnosno koji su zainteresirani vašim profilom. Oni su obvezani ugovornim i drugim obvezama o povjerljivosti u odnosu na vaše osobne podatke
•    Dijeliti ćemo vaše osobne podatke vladinim tijelima, policiji, regulatornim ili tijelima za provedbu zakona ako utvrdimo, isključivo na temelju vlastite procjene, da smo zakonski obvezni odnosno ovlašteni tako postupiti ili ukoliko bi to bilo razumno učiniti, i
•    Kao dio dubinske analize koja se odnosi na (ili provedbu) spajanje, stjecanje ili druge poslovne transakcije možda ćemo morati dati vaše osobne podatke potencijalnom prodavatelju ili kupcu te njihovim savjetnicima
•    
Prenosimo li vaše osobne podatke izvan Europske unije?

Možemo prenositi i obrađivati vaše osobne podatke u jednoj ili više drugih zemalja, unutar ili izvan Europske unije. Popis država u kojima poslujemo dostupan je na našoj internetskoj stranici http://www.adecco.com prilikom korištenja funkcije „izaberi državu“
Vaše podatke prenositi ćemo izvan EU samo u zemlje za koje Europska komisija odluči da osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite ( popis tih zemalja dostupan je na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm  ili u zemlje u kojima je Adecco Grupa poduzela odgovarajuće mjere zaštite kako bi se osigurala privatnost vaših podataka (za koje koristimo obrasce ugovora za prijenos podataka koje je odobrila Europska komisija, primjerci su dostupni na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm ).

Koja su vaša prava?

•    Pravo na pristup i dobivanje kopije vaših osobnih podataka koji se obrađuju
Imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo bilo koji od vaših osobnih podataka. U slučaju kada obrađujemo vaše osobne podatke, možete ostvariti pristup vašim osobnim podacima i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo. U određenim slučajevima možete zatražiti da vam pošaljemo kopiju vaših podataka u elektroničkom obliku.

•    Pravo na ispravak vaših osobnih podataka
Ukoliko dokažete da osobni podaci koje posjedujemo o vama nisu točni, možete zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koje se na vas odnose. Predlažemo da pristupite self-service Portalu i ukoliko je moguće direktno ažurirate vaše osobne podatke

•    Pravo na brisanje („pravo na zaborav“):
U određenim okolnostima imate pravo zatražiti da ograničimo obradu vaših osobnih podataka i / ili brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose. Zahtjev za brisanjem osobnih podataka koji se na vas odnose možete podnijeti u bilo kojem trenutku, a Adecco će procijeniti da li vaš zahtjev za brisanjem treba odobriti. Pravo na brisanje  uvjetovano je zakonskim pravima ili obvezama koje možda moramo poštivati radi zadržavanja podataka. U slučajevima kada,  sukladno zakonu, utvrdimo da zahtjev za brisanjem vaših osobnih podataka treba odobriti, Adecco će to učiniti bez nepotrebnog odgađanja. Molimo imajte na umu da jednom kad se vaši osobni podaci obrišu – Adecco vam neće moći pružati usluge. Ukoliko se želite ponovno registrirati u Adeccu, morat ćete ponovno unijeti vaše osobne podatke.

•    Pravo na prigovor
Ukoliko se Adeccova obrada vaših osobnih podataka temelji na legitimnom interesu Adecca (i na niti jednoj drugoj osnovi) ili se obrada odnosi na direktni marketing, imate pravo na prigovor protiv takve obrade na temelju vaše posebne situacije.

U svrhu ostvarivanja vaših prava, kontaktriraje nas putem ovom linka.

U pogledu obrade vaših osobnih podataka također imate pravo na pritužbu kod vašeg lokalnog tijela za zaštitu osobnih podataka prema mjestu gdje živite ili radite, odnosno prema mjestu gdje smatrate da je došlo do problema u vezi s vašim osobnim podacima.

Kakva je zaštita osobnih podataka u Adeccovim sustavima?  

Vi ste odgovorni za sigurnu pohranu vaših podataka za prijavu na Portal, a posebno za zaporku koju smo vam dodijelili ili koju ste sami odabrali. Ove vjerodajnice za prijavu su za vašu vlastitu uporabu. Niste ovlašteni dijeliti vaše vjerodajnice ili druge detalje vašega računa s drugim osobama. 

Kako nas možete kontaktirati?

Ako imate pitanja u vezi ove Izjave ili biste željeli dodatne obavijesti o načinu zaštite vaših osobnih podataka (na primjer kada ih iznosimo izvan Europske unije) i/ili ako želite kontaktirati Adeccovog službenika za zaštitu osobnih podatka – Group Data Protection Officer (DPO) i lokalnu osobu za zaštitu podataka u Adeccu, molimo vas pošaljite nam elektronsku poštu na globalprivacy@adecco.com   ili lokalnoj osobi za zaštitu podataka na  osobnipodaci@adecco.hr

Kako mijenjamo ovu Izjavu?

Uvjeti ove Izjave mogu se mijenjati s vremena na vrijeme. Mi ćemo objaviti svaku promjenu ove Izjave putem odgovarajućih obavijesti na ovoj internetskoj stranici ili kontaktirajući vas putem drugih komunikacijskih kanala.CANDIDATES PRIVACY INFORMATION STATEMENT


Welcome to Adecco Hrvatska d.o.o, za zapošljavanje, Zagreb, Ulica fra Grge Tuškana 37, Tax no. (OIB): 31110908306, Reg. no. (MBS): 080492874, Agency evidence no. UP/I-102-02/20-03/13 dated 12.2.2020 .  We look forward to working with you to help you to further develop your career. As you’d expect, to properly perform our services, we collect and use information about you. 

Adecco is committed to protecting and respecting your privacy.  This Candidate Privacy Information Statement describes your privacy rights in relation to the information about you that we process, as well as the steps we take to protect your privacy. We know it’s long, but please read this Statement carefully.  There is an index below so you can go straight to the bits you want if you prefer. 

Index

Some terms to be clear about
What personal information does the company collect and use?
Why do we use personal information about you?
What does the law say about this?
Do you have to give us the personal information we ask for?
Do we process information about you without any human intervention at all?
How long do you keep my personal information for?
Do we transfer your data to third parties?
Do we transfer your data outside the European Union?
What are your rights?
What about data security when using Adecco Systems?
How do we handle changes to this Statement?

Some terms to be clear about

First we need to be clear about how we use some words in this statement.

It may seem obvious, but in this Statement you will be referred to as ‘the Candidate’ or ‘You’. 
When we talk about ‘us’ or the ‘Company’ we mean Adecco Croatia Ltd and connected companies. The Company is part of the Adecco Group, the largest HR services provider in the world. Through its various companies and business lines the Adecco Group provides several HR (Human Resources) activities like staffing, secondment, payroll services, recruitment & selection, testing solutions, career transition, talent development, training & education, outplacement and international mobility (‘our Activities’).

To carry out our Activities the Company uses several IT systems. In some cases the Company provides a Self Service Portal (‘Portal’) for its candidates/personnel. The Portal allows you to search and apply for jobs the Company and its sister companies advertise which match your interests, skills and/or experience, in the locations where you have expressed an interest in working.
Finally, this is a statement about information about people – like you and your family. It includes facts about you, but also opinions about you and that you hold (“I’m a football fan” for example). It’s not about information about the Company (although sometimes the two overlap).  This type of information is sometimes called ‘Personal information’, ‘Personally Identifiable Information’ or ‘PII’. We use the term ‘Personal Information’ in this Statement.

What personal information does the company collect and use?        

Personal information that the company usually collects includes, but is not limited to:
•    your name, date and place of birth, contact details and qualifications (education, training courses and internships), documents evidencing your identity and right to work and any other information you listed on your resume or CV;
•    if you log on to the Portal using your LinkedIn or any other social media account: your profile data;
•    if you contact us, in some cases we will keep a record of that correspondence;
•    feedback about you from our staff and third parties; where you give feedback on others, we usually keep that too and that is also personal information about you (it’s your opinion after all);
•    we may also collect information on your visits to our website/Portal including (but not limited to) your IP address, browser, timestamp, location, country traffic data, location data, weblogs and other communication data and the resources that you access. This information will make your visit to our website/Portal easier in the future. We might, for example, suggest jobs to you which are being handled by branches local to where you were when you contacted us;
•    we may also collect information for marketing purposes and analysis, including information on how your respond to email, sms, phone and other marketing campaigns 

•    photos and videos of your attendance at training or similar sessions (you will be given a chance at the session to ask not to be videoed or photographed);
•    details of any disabilities and any accommodations we may need to make for you in the workplace; and
•    in some cases we will  also collect sensitive personal information where we are permitted to do so by law (so in some countries we will ask you about your background for equal opportunities monitoring).

Why do we use personal information about you?

The company collects and processes personal information: 
1.    To provide you with the services you expect us to, like finding you suitable jobs/assignments to apply for, helping you with training, or facilitating the process of applying for jobs/assignments. This includes sending your CV to prospective employers for their consideration and keeping you informed of future work opportunities by email, telephone, mail and/or other communication methods; 
2.    with your consent we may also use your contact data for direct marketing for example via e-mail, messaging or telephone; 
3.    to further develop, test and improve our website/Portal, or other existing or new systems/processes to better serve you; this mainly takes place in the context of new IT systems and processes, so that information about you may be used in the testing of those new IT systems and processes where dummy data cannot fully replicate the operation of that new IT system; 
4.    to perform studies and statistical and analytical research, for example to compare the effectiveness of our placement of candidates between different business sectors and geographies and seek to identify factors that might influence any differences we identify; 
5.    to transfer data to third parties (see below); 
6.    where necessary, to comply with any legal obligation; and
7.    we may also process your information to: 
a.    promote the security and protection of people, premises, systems and assets;
b.    monitor compliance with internal policies and procedures;
c.    administer communications and other systems used by the Adecco Group (including internal contact databases); 
d.    investigate or respond to incidents and complaints;
e.    in the case of photos or videos of training sessions, to report internally that the training sessions have taken place and their content (for example in internal updates) and also to market similar sessions internally and externally to third parties;
f.    comply with obligations and rights and cooperate with investigations carried out by the police, government or regulators; and
g.    participate in any potential or actual purchase or sale, or joint venture, of all or part of a business or company, that any member of the Adecco Group wishes to participate in. 

What does the law say about this?

We are required by law to have a ground set out in the law to process the information we hold about you.
When you are working with or through Adecco our processing of personal information for all these purposes is based on processing grounds like the performance of a contract to which the data subject is a party (purposes 1 and 6-7), processing necessary to comply with legal or regulatory obligations (purpose 6-7) and/or processing necessary in the legitimate interests of Adecco in exercising its and its staff fundamental rights to run a business in a way which does not unduly affect your interests or fundamental rights and freedoms  (purposes 1-5 and 7). When processing is necessary for the legitimate interests of Adecco, we ensure that processing is conducted in such a manner that our legitimate interests outweigh any individual’s interest. We shall only process your personal information other than on these grounds with your consent (a further processing ground).

Do you have to give us the personal information we ask for?

You are not obliged to provide your personal information to us, but it is more or less impossible for us to work with you and provide our services if you do not.

Do we process information about you without any human intervention at all?

Yes we do at times. The Company may use automated systems/processes and automated decision-making (like profiling) to provide you, and our clients, with the services you request from us. For example, when our clients are looking for candidates for jobs, we may conduct a search of our lists of candidates using automated criteria which takes into account your availability, skillset, pay rate and in some circumstances previous feedback we have received from clients to compile a shortlist which ranks which candidates are most likely to fulfil the client’s requirement. This means that sometimes your position in the rank may be higher than others, depending on how these factors match the clients needs.

How long do you keep my personal information for?

The Company can keep your personal information for up to 2 years after you register with us. If you are successful in finding work through us, the Company will need to keep your personal information for a longer period in order to comply with its on-going legal and contractual obligations. Generally, we retain your personal data concerning taxes and any financial for 11 years, contracts of employment and payroll data and salary indefinitely and other personal information for periods in which it is possible to conduct any legal procedure regarding that information. 

Do we transfer your data to third parties?

As mentioned above, we usually disclose your data to third parties. This is done to complete the purposes set out above. We do this in the following circumstances:
•    To our suppliers. We may, for example, engage a supplier to carry out administrative and operational work in support of our relationship with you. The supplier(s) will be subject to contractual and other legal obligations to preserve the confidentiality of your data and to respect your privacy, and will only have access to the data they need to perform their functions; the relevant suppliers are typically IT suppliers (who host or support our IT systems, including information about you), premises management companies (who look after physical security at our buildings, and therefore may need to know about you to allow access to our buildings) and back office finance and accounting management providers (who might need to handle details of candidates in order to process accounts payable and receivable). We may also engage suppliers who provide IT technology services and solutions, which might include video interview and skills assessment tools. 
•    To members of the Adecco group of companies in other countries. These may be located in- or outside the European Union; different members of the group fulfil different functions and as result your information may be shared with them for different reasons:
o    information is shared with members of the Adecco group that provide IT functions for the Adecco companies world-wide; those IT functions are located among others in Slovenia, Germany, Ireland, Nederlands, Czech Republic and France.
o    information is also shared with Adecco affiliates world-wide where you have expressed an interest in opportunities in that market, or members of the Adecco Group identify that you may have particular skills required or helpful in that market.  A list of the countries in which we operate is available in the ‘choose your country’ function of our website at www.adecco.com
•    To our clients/prospective employers: we will share your data with clients of ours who are offering jobs/assignments you may be interested in, or who are interested in your profile. They owe contractual and other confidentiality obligations in relation to your data to us, and to you;
•    We will share your data with government, police, regulators or law enforcement agencies if, at our sole discretion, we consider that we are legally obliged or authorised to do so or it would be prudent to do so; and
•    As part of due diligence relating to (or implementation of) a merger, acquisition or other business transaction we may need to disclose your data to the prospective seller or buyer and their advisers. 
•    
Do we transfer your data outside the European Union?

Your data can be transferred and processed in one or more other countries, in- or outside the European Union. A full list of the countries in which we operate is available in the ‘choose your country’ function of our website at www.adecco.com.
We shall only transfer your data outside the EU to countries which the European Commission believes offers an adequate level of protection to you (a list of those countries is available here: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm ), or where the Adecco Group has put in place appropriate safeguards to seek to preserve the privacy of your information (for which we usually use one of the forms of data transfer contracts approved by the European Commission, copies of which are available here: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm ). 

What are your rights?

•    Right to access and obtain a copy of your personal information 
You are entitled to request confirmation whether we process any of your personal information. Where this is the case, you may have access to some of your personal information (via the Portal) and to certain information about how it is processed. In some cases you can ask us to provide you with an electronic copy of your information.

•    Right to correct your personal information 
If you can demonstrate that personal information we hold about you is not correct, you can request that this information is updated or otherwise corrected.  We would encourage you to access the self-service Portal where possible and update your personal information directly.


•    Right to be forgotten/have data deleted
 In certain circumstances you have the right to request that we restrict the processing of your personal data and/or that your personal data is deleted.  You may make such a request at any time and Adecco will evaluate if your request should be granted, however this right is subject to any legal rights or obligations we may have to retain data.  For situations where in accordance with the law, we determine that your request to have your personal information deleted must be granted, Adecco will do so without undue delay. Please bear in mind, once your data is deleted – that the Company might not be of service to you anymore once this data about you has been deleted. If you want to re-register with the company again, you will need to re-enter your data. 

•    Right to object 
As far as the company’s processing of your data is based on the company’s legitimate interest (and no other processing ground) or relates to direct marketing, you are entitled to object to the Company processing your data by reference to your particular situation. 

If you want to exercise any of your rights, please log into the self-service Portal or email us at globalprivacy@adecco.com or osobnipodaci@adecco.hr
When you email us to exercise your rights, the Company may ask you to identify yourself before actioning your request.
Finally, you have the right to lodge a complaint with the data protection authority in the place where you live or work, or in the place where you think an issue in relation to your data has arisen. 

What about data security when using Adecco Systems?

You are responsible for keeping your login details to the Portal safe, in particular the password that we have given you or that you have chosen. These login credentials are for your own use. You are not permitted to share your credentials or other account details with any other person(s). 

How could you contact us?

If you have any questions or concerns regarding our Statement, would like further information about how we protect your information (for example when we transfer it outside Europe) and/or when you want to contact the company’s Group Data Protection Officer (DPO) and your local Privacy Lead, please email us at globalprivacy@adecco.com or your local Privacy Lead osobnipodaci@adecco.hr

How do we handle changes to this Statement?

The terms of this Statement may change from time to time. We shall publish any material changes to this Statement through appropriate notices either on this website or contacting you using other communication channels.  
 
All Rights Reserved.